GENETICS

O genetike morčiatok

1. září 2012 v 17:30 | IK.
Niekoľko zaujímavostí o genetike morčátek ..... Aby sme trochu prestúpili do tajov genetiky, nemôžeme sa vyhnúť troche tej teórie. Prvá zákonitostí je, že vznikajúca jedinec je vždy vybavený súborom génov, ktorý je z 50% génov otca az 50% génov matky. Tým je zaistená premenlivosť jedincov. Gény (vlohy) sú nositelia znakov v rôznych kvalitách a kvantitách. Inak povedané, každý gén musí existovať minimálne v dvoch a viacerých podobách, formách, ktoré nazývame alely (u morčiat sa označujú danými písmenami). → Súbor všetkých génov s konkrétnymi alelami nazývame genotyp. U morčiat využívame označenie genotyp pre súbor len určitých znakov (srsť, farba)
 
 

Reklama